Bonifatiusdag Dokkum 2024

Bonifatiusdag 
2 juni 2024

Werk maken van je geloof!

Met: Bisschop Ron van den Hout 
Bisschop Gerard de Korte 
TV-presentator Leo Fijen 
Christelijk Mannenkoor Pro Rege  

Pelgrimstocht 
Bonifatiusprocessie 
Eucharistieviering  

Werk maken van je geloof! 
Komt u ook?

Bisschop en missionaris Bonifatius werkte hard aan de opbouw van de Kerk in Europa. Nationale bedevaarten naar Dokkum herleefden vanaf 1926 als één van de initiatieven van de in 2022 heilig verklaarde pater Karmeliet Titus Brandsma.   
Bonifatius en Titus zijn boegbeelden van ons noordelijk bisdom. Het heiligdom de Bonifatiuskapel is nu verbonden met twee heiligen, beide onvermoeibaar werkzaam voor het christelijk geloof. En voor ons nog steeds inspirerende voorbeelden, nu ‘werk maken van je geloof!’ meer dan ooit actueel is in een missionaire kerk.   
Ik nodig u van harte uit door hen geïnspireerd te worden op onze jaarlijkse Bonifatiusdag op 2 juni 2024.   
Een dag met afwisselend programma: pelgrimswandeling, processietocht, gastlezing en eucharistieviering. TV-presentator Leo Fijen inspireert hoe iedereen op eigen wijze werk kan maken van het geloof. Te gast in de eucharistieviering is mgr. Gerard de Korte, mijn voorganger in ons bisdom en nu bisschop van Den Bosch. Tientallen misdienaars uit het noorden en het Duitse bisdom van Fulda laten zien dat er toekomst is voor de kerk.    
Het belooft net zo’n fantastische dag te worden als Bonifatiusdag 2023. Ik hoop u op 2 juni 2024 in Dokkum te ontmoeten!    
Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden

Programma

Pelgrimswandeling 8.00 uur  
Een natuurrijke wandeltocht van ca. 14 km vanaf Feanwâlden (Veenwouden) - zuidelijk van Dokkum - naar de Bonifatiuskapel. 

Attentie: Opgave voor pelgrimswandeling: uiterlijk 25 mei bij het secretariaat@paxchristi.frl. Feanwâlden is met trein en bus bereikbaar. Parkeren van auto’s kan bij het NS-station, vandaar is het 10 minuten lopen naar het startpunt bij ‘De Schierstins’. Wandelaars worden na afloop van de eucharistieviering teruggebracht naar Feanwâlden.   

Bonifatiuskapel - Processie - Eucharistieviering 

11.00 uur Gastlezing Leo Fijen ‘Werk maken van je geloof, de inspiratie van H. Titus Brandsma’   
13.00 uur Processie door de binnenstad Processie van RK parochiekerk naar Bonifatiuskapel met relieken van H. Bonifatius en H. Titus.  
Attentie: Ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Begeleiders staan klaar. 
Opgave bij de parochie: secretariaat@paxchristi.frl     


14.00 uur  Eucharistieviering in de kapel   
Viering met mgr. Ron van den Hout en mgr. Gerard de Korte.
Met medewerking van o.a. misdienaars uit Fulda en het bisdom Groningen-Leeuwarden, en het Christelijk Mannenkoor Pro Rege met Bonifatiusliederen en H. Titus Brandsma hymne.  

Tussen 12.00 en 13.00 uur is een gezamenlijke lunch in de Bonifatiuskapel.   

Attentie: Kosten lunchdeelname zijn € 7,50. Opgave uiterlijk 25 mei bij: secretariaat@paxchristi.frl   
Tijdens het hele programma is een interactief kinderplein met activiteiten voor de jeugd. Na afloop van de viering een informele nazit voor bezoekers tot 16.30 uur.